ThiĐua .com

Nơi thi đua của các tổ chức để được bình bầu các DanhHieu.com

Ban Thi đua của QuocKhi.com

Mẹo tìm kiếm

Các danh sách trên đều sắp theo thứ tự mới nhất trên cùng

Hướng dẫn thi đua

Các doanh nghiệp và tổ chức của những người có tentuoi.com cần có một nơi thi đua để được tiến cửbình bầu các DanhHieu.com dành cho các tổ chức. Vì vậy, Quockhi.com đã tạo ra ThiDua.com để những người có tentuoi.com đăng bài giới thiệu về các thành tựu trong tổ chức của mình. 

Cách dự thi

Lưu ý: khi tạo trang trên website YourName.tentuoi.com, bạn cần lấy đường dẫn tùy chỉnh cho trang dự thi là một số thứ tự (ví dụ nếu bạn lấy số 12 thì sau khi công bố website sẽ được đường link của trang là yourname.tentuoi.com/12). Bạn không được thay đổi đường dẫn tùy chỉnh này khi đã nộp bài, không được đưa trang này vào làm trang con của một mục trình đơn vì sẽ làm thay đổi đường dẫn của trang